Monday, December 22, 2008

Function OpenFile in Visual C++ 2008


void DoFileOpen(HWND hwnd)
{
OPENFILENAME ofn;
wchar_t szFileName[MAX_PATH] = _T("");

ZeroMemory(&ofn, sizeof(ofn));

ofn.lStructSize = sizeof(ofn);
ofn.hwndOwner = hwnd;
ofn.lpstrFilter = _T("Text Files (*.txt)\0*.txt\0All Files (*.*)\0*.*\0");
ofn.lpstrFile = szFileName;
ofn.nMaxFile = MAX_PATH;
ofn.Flags = OFN_EXPLORER | OFN_FILEMUSTEXIST | OFN_HIDEREADONLY;
ofn.lpstrDefExt = _T("txt");

if(GetOpenFileName(&ofn))
{
HWND hEdit = GetDlgItem(hwnd, IDC_MAIN_EDIT);
if(LoadTextFileToEdit(hEdit, szFileName))
{
SendDlgItemMessage(hwnd, IDC_MAIN_STATUS, SB_SETTEXT, 0, (LPARAM)"Opened...");
SendDlgItemMessage(hwnd, IDC_MAIN_STATUS, SB_SETTEXT, 1, (LPARAM)szFileName);
}
}
}

1 comment:


 1. - Ừ.

  Nhạc Thành nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc kia thì cũng không để ý.

  Kết thúc khảo thí mọi người liền tản ra, Tô Hân Nhi một lần nữa tới gần Nhạc Thành mà nói:

  - Biểu ca, muội còn nghĩ huynh không đến thăm muội.
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Nói xong trong mắt của Tô Hân Nhi hiện ra một ánh lệ quang.

  Nhìn thấy tiểu ni tử này dáng vẻ đáng thương, khóe mắt mọng nước, Nhạc Thành vô cùng cảm động.

  - Đồ ngốc, huynh đã đáp ứng muội là nhất định sẽ làm.

  Nhạc Thành khẽ kéo Tô Hân Nhi lại gần mà an ủi.

  - Aizzz.

  Nhìn thấy dáng vẻ của Nhạc Thành và Tô Hân nhi, Hàn Nguyệt không kìm được mà cảm thấy mất mát, đột nhiên nàng bỗng dưng muốn mình không phải là sư phụ của hắn.

  ReplyDelete